Modern dünyamızı para olmadan düşünebiliyor musunuz?

words: Emre Ergenekon

photography: credit: İbrahim Özbunar

Mezopotamya kabilelerinden doğmuş ve geri dönmeye hazır- lanan bir ticaret yöntemi olan takasın tarihi M.Ö. 6000’lere kadar gidiyor. Bu köklü değiş tokuş yöntemi paranın bulun- ması ve taraflardan birinin sunacak ve karşılığında alacak eşya ve ustalık eksikliği çekmesinden dolayı kullanışsız hale gelerek yavaş yavaş popülerliğini kaybetti. Bilinçsiz tüketim ve istifçi- likle geçirilen birkaç bin yıldan sonra insanlık, paranın soğuk kişiliksizliğinin ve daha fazlasına sahip olmaya duyulan açlığın yerine koyabileceği orijinalliği ve minnettarlığı ifade etmenin bu eşsiz şeklini geri döndürmeye çalışıyor. Günlük hayatımız- da takas etmeyi öğrenmek ve ekonomiyi daha açık yürekli bir bakış açısıyla kucaklamak kulağa zor, hatta yaşam tarzını- za bağlı olarak çılgınca gelebilir. Aslında takas; köklerimizin derinliklerine inerek ortaya çıkarmamız gereken, bir kere bu yabancılığı aştığımızda çok tanıdık ve farkında hissettirecek, özlem duyduğumuz o harika his.